Ansök om ursprungskontroll

Steg 1 av 4

Så här går en ansökan om ursprungskontroll till

  1. Ange dina kontaktuppgifter. Observera att du måste ha en e-postadress för att göra en elektronisk ansökan.
  2. Ange fordonsuppgifter för det/de fordon ansökan gäller.
  3. Granska din ansökan.
  4. Betala ansökningsavgiften.
  5. Efter genomförd ansökan får du ett mejl till den e-postadress du anger. Bifogat till mejlet finns en pdf som du ska skriva ut och skicka med post till oss. På pdf:en står det vilka handlingar du ska bifoga.

Observera att vi påbörjar prövningen först när ansökningsavgiften är betald.

Avser du att ansöka om fler än 10 ärenden på en och samma dag?

Vi har för närvarande problem med att skapa fler än en (1) samlingsfaktura per dag. Det innebär att vi bara kan skicka en enda faktura för de första 10 ärenden som du ansöker om under dagen. Betalningsuppgifter för resterande ärenden finns då endast på ärendebladen som mejlas till den adress som du har angivit vid ansökan.

För att få en faktura för samtliga ärenden kan du ansöka om ursprungskontroll för ett fordon i taget eller så kan du ansöka om högst 10 fordon per dag.

Vi arbetar med att lösa problemet och hoppas att det snart kan vara åtgärdat.

Personuppgifter

Personnummer
ÅÅÅÅMMDD-XXXX / XXXXXX-XXXX
Epost
Bekräfta e-post
Telefonnummer